AMAÇLARIMIZ HEDEFLERİMİZ


 

Amaç 1: Merkezimizdeki sağlık hizmetindeki kaliteyi arttırmak.

 

Hedef 1: Merkezimizde sunulan sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef 2: Çalışan personelimiz için motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.

Hedef 3: Hastalarımız ve hasta yakınlarımız için motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlemek.

Hedef 4: SKS Diyaliz Setini dikkate alarak ilgili versiyona göre kalite birimi oluşturmak.

 

Amaç 2: Diyaliz merkezi işletme ve otelciliğinde verimliliği arttırmak.

 

Hedef 1: Hastalarımız ve hasta yakınlarımız için merkezimizdeki kalış sürelerinde zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için dinlenme alanlarını yenilemek.

Hedef 2: Diyaliz merkezi bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef 3: Merkezimizin elektrik, su, yakıt, haberleşme, tamir, bakım ve onarım giderlerinin en aza indirilmesini sağlamak.

 

Amaç 3: Diyaliz merkezi alt yapı ve donanım ihtiyaçları konusunda güçlendirmek.

 

Hedef 1: Merkezin teknik alt yapısına yönelik tıbbi cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

 

Amaç 4: Merkezimizdeki personeli nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

Hedef 1: İhtiyaçlar doğrultusunda merkezde çalışacak idari, sağlık personeli ve yardımcı personel sayısını arttırmak.

Hedef 2: Çalışanlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

 

Amaç 5: Kurumdaki eğitimler için güçlü alt yapı oluşturmak.

Hedef 1: Personelimizin ilgili meslek alanlarında eğitim almalarını teşvik etmek.

Hedef 2: Kanunlar ölçüsünde öğrencilerin merkezimizde staj yapmalarını sağlamak.

 

Amaç 6: Enfeksiyonların gelişmesini önlemek için alt yapı oluşturmak.

 

Hedef 1: Diyaliz merkezi genel temizlik eğitimleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

Hedef 2: El hijyeni uygulamasında 5 endikasyonu gerçekleştirme oranı denetlemelerini arttırarak personelin uygulamaya adaptasyonunu arttırmak.

 

Amaç 7: Merkezimizde çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için alt yapının oluşturulması.

Hedef 1: Çalışana yönelik şiddetin en aza indirgenmesi için öfke kontrolü eğitimlerinin her meslek grubuna verilmesini sağlamak.

Hedef 2: Acil durum kodlarının çağrı sisteminin personeller tarafından nerede, ne zaman kullanılacağı ve öneminin algılanmasını sağlamak.

Faydalı Linkler